Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:57:12+01:00
Warszawa - stolica Polski. Organem wykonawczym miasta jest Prezydent m.st. Warszawy wybierany zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a organem stanowiącym i kontrolnym Rada m.st. Warszawy, wybierana zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Zakopane -jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywane nieformalnie zimową stolicą Polski. Siedziba powiatu tatrzańskiego.

Gdańsk - miasto jest położone nad Zatoką Gdańską, u ujścia Motławy do Wisły. Gdańsk leży na Żuławach Wiślanych, nadbrzeżna jego cześć na Mierzei Wiślanej, a zachodnie jego krańce na Pobrzeżu Kaszubskim i Pojezierzu Kaszubskim.

Wrocław - Jest historyczną stolicą Śląska, głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Ma 632 240 mieszkańców. Od 6 grudnia 1806 roku Wrocław oblegany był przez wojska napoleońskie.

Mazury - krajobraz regionu został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie około 14000-15000 lat temu. Powierzchnię pokrywają lasy. Kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wschodniej.

Gniezno - W 1000 odbył się w Gnieźnie zjazd, w którym uczestniczył Bolesław I Chrobry i Otton III. Gniezno zostało jako pierwsze stolicą Polski. W 2009 roku miasto miało 69 649 mieszkańców. Charakteryzuje go wiele polodowcowych jezior otoczonych różnorakimi lasami mieszanymi.
DOSTANE NAJ???
2 3 2