1. Jaka masa zawarta jest w :
a) 1,505 x 10 (do potegi 23) molekułach N2O5
b) 5,6 dm szesc. CO2
c) 10 milimolach H2SO4

2. Jaka objetosc zajmuje w warunkach normalnych:
a) 4,515 x 10 (do potegi 23) czasteczek SO3
b) 2,8 grama CH4
c) 0,5 kilmola C3H8
3. Ile molekuł zawarte jest w
a) 20 g CaO
b) 33, 6 dm sześć. CO2
c) 0.1 milimola H2SO4
4. Oblicz gestosć azotu
5. W jakiej objetosci SO2 zawarte jest tyle samo atomow, co w 10 gramach SO3

z gory wielkie dzieki ;)

1

Odpowiedzi

2012-07-31T14:19:58+02:00

zad.1

a) M(N₂O₅)=2*14g+5*16g=108g

 

108g --------------- 6,02*10²³

xg ------------------ 1,505*10²³

 

xg=108g*1,505*10²³/6,02*10²³

xg=27g

 

 

b) M(CO₂)=12g+2*16g=44g

 

44g -------------- 22,4dm³

xg ----------------- 5,6dm³

 

xg=44g*5,6dm³/22,4dm³

xg=11g

 

 

c) M(H₂SO₄)=2*1g+32g+4*16g=98g

10mmol=0,01mol

 

98g -------------- 1mol

xg --------------- 0,01mol

 

xg=98g*0,01mol/1mol

xg=0,98g

 

 

zad.2

a) 

22,4dm³ --------------- 6,02*10²³

xdm³ ------------------ 4,515*10²³

 

xg=22,4dm³*4,515*10²³/6,02*10²³

xg=16,8dm³

 

 

b) M(CH₄)=12g+4*1g=16g

 

16g ---------------- 22,4dm³

2,8g ---------------- xdm³

 

x=2,8g*22,4dm³/16g

x=3,92dm³

 

 

c) 0,5kmol=500mol

 

1mol ----------- 22,4dm³

500mol -------- xdm³

 

x=500mol*22,4dm³/1mol

x=11200mol=11,2kmol

 

 

zad.3

a) M(CaO)=40g+16g=56g

 

56g -------------- 6,02*10²³

20g --------------- x

 

x=20g*6,02*10²³/56g

x=2,15*10²³

 

 

b) 

22,4dm³ ------------ 6,02*10²³

33,6dm³ ------------ x

 

x=33,6dm³*6,02*10²³/22,4dm³

x=9,03*10²³

 

 

c) 1mol=1000mmol

 

1000mmol ------------- 6,02*10²³

0,1mmol -------------- x

 

x=0,1mmol*6,02*10²³/1000mmol

x=0,000602*10²³=6,02*10²⁶

 

 

zad.4

V=22,4dm³

M(N₂)=2*14g=28g

d=?

 

d=M/V

d=28g/22,4dm³

d=1,25g/dm³

 

 

zad.5

M(SO₃)=32g+3*16g=80g

 

80g -------------- 4*6,02*10²³

10g ---------------  x

 

x=10g*24,08*10²³/80g

x=3,01*10²³

 

22,4dm³ SO₂ ------------- 3*6,02*10²³

xdm³ SO₂ ----------------- 3,01*10²³

 

x=22,4dm³*3,01*10²³/18,06*10²³

x=3,73dm³