Odpowiedzi

2010-02-18T19:50:14+01:00
Energia ta jest równa sumie energii, jaką trzeba dostarczyć, aby ogrzać wodę do temp wrzenia oraz na odparowanie tej wody.

Ciepło właściwe wody to 4200 J/K*kg
Q = c m ΔT = 4200 * 2 * 80 = 672 000 J = 672 KJ

Ciepło parowania wynosi 2 270 KJ/kg
Czyli tym razem potrzeba (dla 2 kg) 4 540 KJ

Łącznie 5 212 KJ