Odpowiedzi

2010-02-18T19:47:53+01:00
Konwencja:
1. «ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia itp.»
2. «zespół cech charakterystycznych dla dzieł artystycznych przyjęty przez twórcę»
3. «umowa międzynarodowa pociągająca skutki prawne»
4. «przedwyborczy walny zjazd członków partii politycznej»


konwekcja * mianownik
konwekcji * dopełniacz
konwekcji * celownik
konwekcję * biernik
(z ) konwekcją * narzędnik
(o) konwekcji * miejscownik
o! konwekcja * wołacz

  • FEJT
  • Początkujący
2010-02-18T19:50:20+01:00


mianownik-konwencja
dopełniacz-konwencji
celownik-konwencji
biernik-konwencję
narzędnik-konwencją
miejscownik-o konwencji
wołacz-o konwencja
2010-02-18T19:52:07+01:00
1 Mianownik- konwencja
2 Dopełniacz- konwencji
3 Celownik- konwencji
4 Biernik-konwencję
5 Narzędnik- konwencją
6 Miejscownik- konwencji
7 Wołacz- konwencjo


Konwencja - istniejący w praktyce literackiej i świadomości literackiej epoki zespół norm, zwyczajów, regulujących określoną dziedzinę wypowiedzi, dobór składników dzieła oraz ich układ, zespół zasad określających charakter i funkcję poszczególnych elementów dzieła oraz sposób ich zorganizwania w większą autonomiczną całość.