Odpowiedzi

2010-02-18T20:00:20+01:00
-wyrób mydła
-wyrób szkła wodnego z krzemionki
-produkcja detergentów, barwników,
-czyszczenie rur kanalizacyjnych specyfikiem typu "kret"
-produkcja sztucznego jedwabiu
-produkcja gumy, regeneracji kauczuku
-procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych
-rafinacja ropy i olejów mineralnych
-przeróbka ciekłych produktów koksowania
Oddziaływanie w postaci pyłu, pary lub aerozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się. Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne z pęcherzami i martwicą.
W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:01:23+01:00
Zastosowanie:
wyrób mydła
wyrób szkła wodnego z krzemionki
produkcja detergentów, barwników,
rafinacja ropy i olejów mineralnych
przemysł papierniczy
produkcja gumy, regeneracji kauczuku
odczyt :
cząsteczka składa się z jednego atomu sodu, jednego atomu tlenu i jednego atomu wodoru.
2010-02-18T20:05:49+01:00
Odczyn zasadowy, w większym stężeniu silnie zasadowy.
Wodorotlenek sodu stosuje się do produkcji mydeł ( reakcja stężonej zasady z tłuszczem/ nazywana reakcją zmydlania tłuszczów), wyrób szkła w oparciu o krzemionkę, wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące rury kanalizacyjne( mam tu na myśli np. kret), produkcja gumy, kauczuku, sztucznego jedwabiu, w przemyśle papierniczym, proces koksowania.