Odpowiedzi

2010-02-18T19:55:38+01:00
4/46
a) zbiornik wód podziemnych znajdujących się pod ciśnieniem
b)u góry po lewej zródło artezyjskie, po prawej warstwa nieprzepuszczalna. Na dole po lewej warstwa nieprzepuszczalna, po prawej warstwa wodonośna
c) Wielki basen artezyjski
basen pustynny
basen marray
d) Przewiercenie leżących nad nim warstw skalnych podowuje,że wody te wypływają samoczynnie.Powstaje w ten sposób studnie majace ogromne znaczenie.
5/47
1.eukaliptus
2.kangur
3.dziobak
4.emu
5.mangrowy
6.darling
7.kolczatka
a)Endemit-np kangur,emu, dziobak, koala, eukaliptus.
Przez miliony lat Australnia nie miała połączenia z innymi londami
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:59:03+01:00
Zad4/46
a) wody artezyjskie-zbiorniki wód podziemnych znajdujących się pod ciśnieniem. Przewiercenie leżących nad nimi warstw skalnych powoduje że wody te wypływają samoczynnie na powierzchnię.
b)
źródło artezyjskie-------warstwa nieprzepuszczalna
warstwa nieprzepuszczalna----warstwa wodośna
c)
wielki basen artezyjski
basen pustynny
basen murray
d)
powstałe wody artezyjskie mają ogromne znaczenie dla ludzi mieszkających na suchych terenach.
zad5/47

eukaliptus
kangur
dziobak
emu
mangrowe
darling
kolczatka
a)hasło: endemit jest to organizm który można spotkać tylko w jednym rejonie świata.
b) powstanie tak specyficznej fauny i flory było możliwe dzięki długotrwałej izolacji geograficznej tego kontynentu. Obszar australi bardzo wczesnie oddzielił się od prakontynentu Gondwana i przez miliony lat nie miał połączenia z innymi lądami.
1 5 1