Liczby mierne gdzie bd pisać ułamki bd pisać np. jedna całą jedna druga ;) oczywiście jak są znaki przed liczbami to trzeba brać pod uwage bo to mierne ;)
-3,5+cztery całe trzy czwarte=

sześć całych jedna druga-dziesięć całych trzy siódme=

8,5-21,83=

-śześć całych cztery dziewiąte-3,2=

siedem całych trzy dziesiąte-(-3,2)=

-dziewięć całych jedna szósta+cztery całe dwie trzecie -(0,7)=

2

Odpowiedzi

2010-02-18T20:10:23+01:00
-3,5+4,3/4= 1,25(jedna cała i dwadzieścia pięć setnych)

6,1/2-10,3/7=-4,1/14(minus cztery całe i jedna czternasta)

8,5-21,83=-13,33(minus trzynaście całych i trzydzieści trzy setne)

6,4/9-3,2)=6,4/9-3,2= 6,4/9-3,1/5=3,11/45( trzy całe i jedenaście czterdziestych piątych)

7,3-(-3,2)= 7,3+3,2=10,5(dziesięć całych i pięć dziesiątych)

9,1/6+4,2/3-0,7=9,1/6+4,4/6-0,7=13,5/6-0,7=13,5/6-7/10=13,50/60-42/60=13,8/60=13,2/15(trzynaście calych i dwie piętnaste)
2010-02-18T20:13:49+01:00
-3,5+cztery całe trzy czwarte= -3,5+4,75 = 1,25

6½-10 ³₇ = 13/2-73/7 = 91/14-146/14 = -55/14 = -3 13/14

8,5-21,83= -13,33

-6 ⁴₉-3,2= -58/9-16/5 = -290/45-144/45 = -434/45 = -9 29/45

7,3-(-3,2)= 7,3+3,2 = 10,5

-9 1/6+4 ⅔ -(0,7)= -55/6+28/6-0,7 = -27/6-0,7 = -4,5-0,7 = -5,2
1 1 1