Uzupełnij pytania. Następnie napisz krótkie odpowiedzi, używając will i won't .
1. ....................... (people/drive) cars ?
.......................
2. ....................... (you/ be) a grand parent ?
........................
3. ........................ (people/travel) in space ?
........................
4. ........................ (everybody/ have) a computer ?
........................
5. ......................... ( the weater/be) hotter ?
.........................

Thx ; **

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T19:53:31+01:00
1. Will people drive cars?
- Yes, they will.
-No, they won't.
2. Will you be a grand parent?
-Yes, I will.
-No, I won't.
3. Will people travel in space?
-Yes, they will.
-No, they won't.
4. Will everybody have a computer?
-Yes, they will.
- No they won't.
5. Will the weather be hotter?
-Yes, it will.
-No, it won't.
1 5 1