Grammar: present perfect with ever and past simple.
Write questions and answers.

1) Stella/win a prize/last month
2) Gary/fly a plane/ two years ago
3) Nick and Lorna/ perform their songs on TV/ last night
4) Anna/play football/a week ago
5) Tiffany and Jake/ try salsa dancing/ last weekend

1

Odpowiedzi

2010-02-18T20:59:14+01:00
1) Did Stella win a prize last month?
Yes, she did. / No, she didn't.

2) Did Gary fly a plane two years ago?
Yes, he did. / No, he didn't.

3) Did Nick and Lorna perform their songs on TV last night?
Yes, they did. / No, they didn't.

4) Did Anna play football a week ago?
Yes, she did. / No, she didn't.

5) Did Tiffany and Jake try salsa dancing last weekend?
Yes, they did. / No, they didn't.

Wszystkie pytania i odpowiedzi muszą być w czasie Past Simple, bo jest podane kiedy coś się wydarzyło konkretnie. Odpowiedzi do wyboru - yes/no. :)
1 1 1