1.
a) Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego którego każda krawędź ma 4,8 cm. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 cm².

b) Na bokach kwadratu zbudowano trójkąty równoboczne tak, że powstała siatka ostrosłupa. Narysuj tę siatkę w skali 1 : 4 i oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa, wiedząc, że krawędź podstawy ma 12 cm długości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T17:00:59+01:00
1.
a)
Ponieważ każda krawędź ma długość równą 4,8cm, to trójkąty, które są ścianami bocznymi ostrosłupa, są trójkątami równobocznymi.
Pole boczne = 4*a²√3 / 4 = a²√3
a - dł. krawędzi
Pole boczne = 23,04√3 = 39,9 cm²

b)
rys. w załączniku
Podobnie do pkt. a)
Pole boczne = 4*a²√3 / 4 = a²√3
a - dł. krawędzi
Pole boczne = 144√3 cm²