Odpowiedzi

2010-02-18T20:23:39+01:00
Najpotężniejszym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą intensywny rozwój ogólnie pojętej techniki jest dehumanizacja społeczeństwa. Najnowsze osiągnięcia techniki mają charakter izolujący, nawet jeśli w zamyśle twórców miały nieść ze sobą samo dobro. Niestety, urządzenia typu walkman, odtwarzacz CD, MP3, telewizja, telefon komórkowy wzbogacony funkcją rozrywkową, gry komputerowe a także internet, choć w zamierzeniu pierwotnym służące integracji, w praktyce stały się ikonami społeczeństwa jednostek. Zamiast asymilować - izolują. Sprawiają, że ludzie rezygnują z wartościowych kontaktów z innymi, bądź zamieniają je na niepełnowartościowe kontakty wirtualne. Typowa postawa jednostki wobec świata stałą się postawą roszczeniową. Życie to gadżet a homo sapiens wyparty został przez homo gadżetus. Te właśnie zmiany, wprowadzone w nas w wyniku nowej jakości życia, stanowią pierwsze i najważniejsze ogniwo wielu poważnych konfliktów świata społecznego, począwszy od tych domowych (rozwody, ucieczki z domów, sekty, narkomania, alkoholizm itp.) a kończąc na globalnych (np. konflikty międzynarodowe). Nie oznacza to jednak, że wynalazki świata współczesnego odpowiedzialne są za wszelkie nieszczęścia i klęski. Odkrycia nauki, szczególnie medycyny, niosą ze sobą równie wiele dobrego, będąc dość spektakularną przciwwagą dla ewentualnych negatywów.