Pilneeee !!! Janek ma model graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 20 cm , w którym krawędź podstawy ma 10 cm , i chce zbudować model ostrosłupa prawidłowego o takiej samej podstawie i takiej samej wysokości. Aby narysować siatkę, musi znać długość krawędzi bocznej ostrosłupa . oblicz tę długość .

2

Odpowiedzi

2010-02-18T20:03:10+01:00
H=20 a=10
d=a√2 więc d=10√5
1 /2*10√2=5√2 2
H2+d12=e2)
202+(5√22)=e2
450=e2
e=√450
e=√225*√2
e=15√2

Odpowiedź:. Krawędź tego ostrosłupa praw. czw. wynosi 15√2 cm
  • Flak
  • Rozwiązujący
2010-02-18T20:12:12+01:00
H=20cm
a=10cm

½a√2=5√2cm

(5√2)²+20²=b²
50+400=b²
b²=450
b=√450
b=15√2

odp. Długość krawędzi bocznej ostrosłupa powinna mieć długość 15√2cm.