1)
wkszość rozgłośni radiowzch wykorzstuje obecnie do emisji programów fale radiowe o czę
stotliwości około 100 MHz.Jaka jest długości tych fal w powietrzy ?


2)
Prędkość fali świetlnej przy przejściu z bursztynu do powietrza wzrosła 1,5 raza.
A) Co można powiedzieć o częstotliwości fali świetlnej w bursztynie w prównaniu z jej częstotoliwością w powietrzu ?
B) Jak i ile razy zmienia się dlugość fali świtlnej ?


3)
Ile co najmniej sekudn trzeba by czekać na odpowiedź kosmonautów znajdującyhc się na marsie na zadane im z Ziemi drogą radiową pytanie ? .Przyjmnij , że odległość Ziemi od Marsa jest równa 75 mln km.


4)
Które z wymienionych niżej fal radiowych mają największa czestotliwości
a)Długie
b)średnie
c)krótkie
d)UKF


5)Które fale spośród wymienionych sa dłuższe od fal podczerwonych
a) mikrofale
b)ultrafiolet
c)światło
d) gama


6)
W jakiej płaszczyżnie pionowej czy poziomej nastąpi ugięcie światła laserem , gdy trafi ono na poziomą krawędźkarty ??


7)
W szkolnych siatkach dyfrakcyjnych znajduje się najczęsciej 200 szczelin na jednymmilimetrze .Jaka jest odległość między środkami sąsiednich szczelinb ?

1

Odpowiedzi

2010-02-18T20:08:35+01:00
Odpowiedz tylko na 1 bo nie znam sie za bardzo na fizyce:)
1) Do 5km ale to nie jest pewne, poniewaz zalezy od warunkow atmosferycznych