Odpowiedzi

2010-02-18T20:37:46+01:00
Spotkanie Syna z Matką i Matki z Synem; spotkanie dwóch miłujących się serc. Chociaż oddaleni są fizycznie, ich serca rozumieją się doskonale. Wystarczyło krótkie spojrzenie, w którym było zawarte pokrzepienie, odwaga i miłość. Maryja zrozumiała że tak trzeba. Dziś również kierujesz ku nam, Maryjo, swoje spojrzenie pełne miłości i współczucia; kierujesz je zwłaszcza w kierunku cierpiących w obronie życia, prawdy i sprawiedliwości. Twoje spojrzenie dodaje sił i wlewa nadzieję.
Matko Bolesna spotykająca si z Synem, bądź blisko mnie, abym umocniony Twoim spojrzeniem doszedł do wyznaczonego celu.