Odpowiedzi

2010-02-18T20:11:40+01:00
Humanizm to renesansowy prąd umysłowy, uznający człowieka za główny punkt odniesienia, a zatem - antropocentryczny, w kontraście do średniowiecznego teocentryzmu. Podstawowym założeniem humanizmu była wiara w to, że kultura antyku zawiera idealne wzorce osobowe i modele życia ludzkiego, których naśladowanie prowadzi do pełnego rozwoju człowieczeństwa.
7 4 7