Wehikuł czasu przeniósł Cię w lata 30. Spotkałeś zagorzałego nazistę (zwolennika hitleryzmu) i wdałeś się w z nim w dyskusję. Uzupełnij dialog ; spróbuj obronic wartości demokratyczne.

Nazista : Władza parlamentu jest nieudolna. Zanim jakieś prawo zostanie uchwalone, to ciągle się nad nim dyskutuje, trwają kłótnie i przetargi. O wiele lepiej będzie, jeśli Wódz wszystko zarządzi , a społeczeństwo bez dyskusji wypełni jego rozkazy.

Ja : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazista : Po co prawa obywatelskie , np. wolnośc słowa? Żeby różni nieodpowiedzialni ludzie zatruwali społeczeństwo swoimi poglądami? Takich, co to mają inne zdanie niż Wódz , powinno się całkiem usunąc , bo przynoszą szkodę narodowi.
Ja:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazista : Nie ma równości między ludźmi. Narody dzielą się na lepsze i gorsze. Niemcy to naród wyjątkowy - wszyscy powinni im służyc, np : Polacy i pozostali Słowianie. Niektóre narody w ogóle nie zasługują na istnienie , szczególnie Żydzi. Powinno się wytępic ich , bo szkodzą ludzkości.
Ja:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:28:51+01:00
Ja:Wódz nie zawsze może podejmować decyzje,które będą korzystne dla państwa.Władza nie powinna być sprawowana przez jednego człowieka,ponieważ może on w rozwiązywaniu problemów państwa kierować się własnymi interesami.

Ja:Wyrażanie własnych poglądów jest bardzo ważne w życiu społecznym.Każdy człowiek powinien mieć prawo do samostanowienia o własnym losie.Nie możemy kierować się zdaniem jednego człowieka i iść za nim ślepo w ogień ponieważ nie wiadomo gdzie takie postępowanie nas zaprowadzi.

Ja:Narody są względem siebie równe nie ma podziałów na lepsze czy też gorsze.Każdy człowiek ma prawo do życia i nie można deklasować innych ludzi tylko dlatego że są inni od nas czy też dlatego że mają inną kulturę lub inne wyznanie.
27 3 27