1.
Podane cząsteczki zapisz za pomocą wzorów elektronowych. Określ rodzaj wiązania w każdej cząsteczce
a) I₂rodzaj wiązania chemicznego : __________________________

b)CaCl₂rodzaj wiązania chemicznego : __________________________

c) HFrodzaj wiązania chemicznego : __________________________


d) K₂Srodzaj wiązania chemicznego : __________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:37:47+01:00
A) atomowe niespolaryzowane (kowalencyjne)
I• • I (i dookoła każdego I musi być 7 elektronów, czyli jeszcze 6)

b) jonowe
Cl⁻ Ca²⁺ Cl⁻

c) kowalencyjne spolaryzowane
H ••F

d) jonowe
K⁺ S²⁻ K⁺
155 1 155