Odpowiedzi

2010-02-18T20:23:44+01:00
To mieszaniny, które zwykle można prosto rozdzielić metodami mechanicznymi (filtracja, sedymentacja, dekantacja, odsiewanie itp.).Granica między mieszaninami niejednorodnymi i jednorodnymi (czyli roztworami) jest bardzo płynna i często trudna do precyzyjnego ustalenia.
Do mieszanin niejednorodnych zalicza się m.in:

* emulsje
* zawiesiny
* układy koloidalne
* aerozole
* żele
* zole
* piany
* pasty
* mieszaniny rozdrobnionych dwóch lub więcej ciał stałych
2010-02-19T01:42:59+01:00
Mieszaniny niejednorodne to taka mieszanina która po zmieszaniu składniki widać gołym okiem


PSale to powinno być z chemii a nie z biologii
1 5 1