Odpowiedzi

2010-02-18T20:41:59+01:00
Zad 8

x+3y=6/× (-2)
2x-4y=2

-2x-6y=-12
2x-4y=2
-----------------------
-10y=-10/(-10)
y=1

x+3 ×1=6
x+3=6
x=6-3
x=3

zad.11
P=(a+b)×h/:2
P=(5+13)×6/:2
P=18×3
P=54cm²

zad.12

Obw=2πr
Obw=2×3,14 ×7
Obw=14×3,14
Obw=43,96cm


P=πr²
P=3,14×7²
P=3,14×49
P=153,86cm²

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:06:06+01:00
Zad 1
a) -16
b) -7
c) 11- 2 * 8 = -5
d) 11/6
e) -26/15
f) 45/4
g) 3/4 - 24/24 = 18/24 - 24/24 = -6/24= - 1/4
h) 100/36 - 23/3 = 100/36 - 276/36 = - 58 2/3
i) √18/2
j) 2

zad 2
a) 7,8 × 10 do -6
b) 3,72 × 10 do 8
c) 1,213 × 10

zad 3
1150 - 100%
x - 12%
x= 138zł
zad 4
75 - 50 = 25
75 - 100%
25 - x
x= 33 1/3 %

zad5
a)6x - y
b) -8x - 20y
c) -x-2 - 2x²-10x= -2x²-11x-2
d) x²-3x+7x-21=x²+4x-21
zad 6
a)3x-3=x
x= 3/2
b)3x+3=2x
x=-3
zad7
2x≥6
x≥3
zad8
x= 6-3y
2x-4y=2

12-6y-4y=2
-10y=-10
y=1
x=3
zad9
nie narysuje, ale wstaw w miejsce x np 1 wtedy y= 5, i 5 wtedy y= 17. narysuj układ, polącz punkty i przeciągnij je w prostą i gotowe
zad 10
jest to trójkąt pitagorejski wiec x= 6
11.
1/2(5+13)*6= 54
12.
obwód= 2πr = 14π cm²
pole= πr² = 49π cm²