W jakich okolicznościach august 2 powrucił na tron polski ??
kiedy odbył się sejm niemy jakie zmiany wprowadzał i dla czego nosił taką nazwę ??
kiedy gdzie i jakim wynikiem zokończyłą sie woja północna ??
w którym roku zawiązana i dla czego konfederacja warszawska ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:33:32+01:00
Kiedy odbył się sejm niemy jakie zmiany wprowadzał i dla czego nosił taką nazwę ??
Odp: Sejm niemy odbył się 1 lutego 1717 w Wa-wie Jego nazwa pochodzi z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad.
Wprowadził zmniejszenie poziomu władzy hetmanów, zawodowa armia nałożona podatkami, senat ma ograniczoną władzę, zabroniono opuszczać Polskę Augustowi II. Wojska saskie miały rozkaz opuszczenia polskich ziem. Polskę i Saksonię łączy unia personalna. Wprowadzenie karabinów skałkowych