Dosłownie 3 proste zadania z geometrii , błagam o pomoc!chociaż w jednym :(
1. Pole powierzchni całkowitej walca jest równe 28π cm² a jego pole powierzchni bocznej ma 20πcm². Oblicz objętość tego walca.
2. Objętość walca jest równa 108π cm³ a jego wysokość ma 12 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.
3. Tworząca stożka o dł. 10 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:36:49+01:00
2.
V= π×r²×h
P= 2π×r×(r+h)

V= π×r²×h
108π=πr²h
108=r² h
108/12=r²
r²=9
r=3

P=2π×12×(3+12)
P=2π×12×15
P=360π cm²



2010-02-18T20:43:15+01:00
2.
P=πr²•h
108πcm³=πr²•12cm / 12π
9cm²=r² /√
r=3cm

Obw koła= 2πr
Obw= 2 x π x 3= 6πcm

P powierzchni całkowitej= 2πr²+6π x 12 = 18π + 72π=90πcm²= 282.6 cm²