Odpowiedzi

2010-02-18T20:30:58+01:00
Przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?

okolicznik - Odpowiada na pytania miejsca, czasu, przyczyny, celu, warunku, sposobu, przyzwolenia.

dopełnienie- Odpowiada na pytania przypadków zależnych czyli wszystkich z wyjątkiem mianownika i wołacza: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym?
2 3 2
2010-02-18T20:34:16+01:00
Przydawka: jaki? jaka? który? która? które? czyj? ile? czego? z czego?
okolicznki : gdzie? dokąd ? z kąd? którędy? jak? w jaki sposób? dlaczego? z jakiej przyczyny? mino co? mimo czego? . . .
dopełnienie: odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika i wołacza.
2 3 2
2010-02-18T20:34:21+01:00
Przydawka - jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?

Okolicznik - mimo co? pod jakim warunkiem? jak dużo? w jakim celu? z jakiego powodu? jak? w jaki sposób? kiedy? gdzie?

Dopełnienie odpowiada na pytania przypadków zależnych czyli wszystkich z wyjątkiem mianownika i wołacza: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym?

Proszę o Naj ! :) Kiepsko u mnie z punktami :))
2 3 2