Pomocy!!!

mam problem z tym zadaniem:

Trzy liczby X,Y,Z których suma wynosi 9, tworzą ciąg arytmetyczny. Jeśli do
pierwszej z nich dodamy 3 i jedna ósma, a dwóch pozostałych nie zmienimy to otrzymamy ciąg geometryczny. Znajdż te liczby.

POMÓŻCIE PROSZĘ...

1

Odpowiedzi

2009-10-15T11:56:05+02:00