Odpowiedzi

2010-02-18T20:40:55+01:00
Gdy impuls nerwowy dotrze do zakończenia aksonu powoduje otwarcie kanałów jonowych selektywnie wpuszczających jony wapnia. Jony te uaktywniają migrację pęcherzyków presynaptycznych (zawierających mediator - substancję chemiczną np. adrenalinę, noradrenalinę, acetylocholinę). Na drodze egzocytozy pęcherzyki te uwalniają zawartość do szczeliny synaptycznej.

Mediator wypełnia szczelinę synaptyczną i część z jego cząsteczek łączy się z receptorami na błonie postsynaptycznej. Powoduje to otworzenie się kanałów dla jonów sodu, a w efekcie depolaryzację błony postsynaptycznej. Jeżeli depolaryzacja ta osiągnie wartość progową, otwierają się kolejne kanały dla sodu wrażliwe na napięcie skutkiem czego pojawia się potencjał czynnościowy i falę przechodzącą przez cały neuron.

Cząsteczki mediatora działają w szczelinie synaptycznej jedynie przez określony czas. Jest to spowodowane istnieniem receptorów na błonie presynaptycznej, które zajmują się zwrotnym wychwytem mediatora.
2 5 2
2010-02-18T20:41:58+01:00
Elektryczne – w tych synapsach neurony prawie się stykają, Kolbka presynaptyczna oddalona jest od kolbki postsynaptycznej o 2 nm. Możliwa jest wędrówka jonów z jednej komórki do drugiej - przekazywanie dwukierunkowe. Impuls jest bardzo szybko przekazywany. Występują w mięśniach, siatkówce oka, części korowej mózgu oraz niektórych częściach serca.

natomiast chemiczna-– w tych synapsach komórki są od siebie oddalone . 20 nm, między nimi powstaje szczelina synaptyczna. Zakończenie neuronu presynaptycznego tworzy kolbkę synaptyczną, w której są wytwarzane neuroprzekaźniki czyli mediatory - przekazywane w pęcherzykach synaptycznych, które łączą się z receptorem, powodując depolaryzację błony postsynaptycznej. Występują tam, gdzie niepotrzebne jest szybkie przekazywanie impulsu, np. w narządach wewnętrznych. to z mojego zeszytu od biologii!!:PP pozdrawiam
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T20:42:01+01:00
Synapsa – jest to miejsce komunikacji blony konczacej akson z blona komorkowaa drugiej komórki — nerwowej lub komorki efektorowwej

Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komorki na druga przy udziale substancji o charakterze neuroprzekaznika - mediatora synaptyczneggo ( synapsy chemiczne ) lub na drodze impulsu elektryczneggo ( synapsy elektryczne ).