3. Rodzina Mazurkó wwybrała się w podróż z miejscowości A do B. Wracając postanowili odwiedzić znajomych w miejscowosci C. Miejscowości A,B,C na mapie są wierzchołkami trójkąta prostokątnego . Kąt prosty jest przy wierzchołku C. Odległość od A do B wynosi 50 km zaś od B do C 30 km. Ile litrów benzyny spalą w Tej podróży? Jaki będzie koszt tej wyprawy jeżeli litr benzyny kosztuje 3,40 zł ? ( samochód zużywa 8l/100 km)

2

Odpowiedzi

2010-02-18T20:53:10+01:00
Obliczasz z pitagorasa drogę z C do A
x²= 50²-30²
x²= 2500-900
x²= 1600
x= √1600
x= 40
Obliczasz łączną przejechaną drogę.
50 + 40 + 30 = 120
Z proporcji wyliczasz ile benzyny spali samochód.
8l - 100km
xl - 120km

x=120*8/100
x= 960/100
x= 9,6l

Mnożysz ilośc benzyny przez cenę

9,6 * 3,40 = 32,64zł

"/" - kreska ułamkowa
2010-02-18T20:58:43+01:00
A^2 + b^2= c^2
a^2 + 30^2 = 50^2
a^2 + 900= 2500
a^2= 2500 - 900
a^2= 1600 | (pierwiastkujemy)
a= 40

Odcinek A->C = 40km

Podróż w jedną stronę:
A->B= 50km
100:50=2
8:2= 4l
Spalili 4l paliwa

Podróż w drugą stronę (powrót):
B->C= 30km
100:30= 3,(3)
8:3,(3)= 2,5l ( w przybliżeniu)

C->A = 40km
100:40= 2,5
8:2,5= 3,5l (w przybliżeniu)

Ilość spalonego paliwa w ciągu całej podróży:
4l+2,5l+3,5l=10l

Koszt zużytego paliwa:
1l= 3,40

10*3,40= 34zl

Odp: Koszt benzyny zużytej w ciągu tej podróży wynosi 34zł.