Przykłady:

a : b, DLA a = 3¹/₉ , b = 4²/₃

3¹/₉ : 4 ²/₃ = ²/₃

Zad.1

A) pr²s, DLA p = ( -2¹/₃), r = 1 ¹/₂, s = ( -3,2)
B) 5x²y, DLA x = ( - 0,5), y = ( -3)

Zad.2

Oblicz wartości liczbowe wyrażenia algebraicznego a + a² + a³ dla kolejnych siedmiu liczb naturalnych większych od zera. Jeżeli pierwszej wartości przypiszemy literę G, następnej P i kolejnym litery A, U , L, S, S, to z liter, które odpowiadają liczbom podzielnym przez 3, otrzymasz nazwisko słynnego niemieckiego matematyka, astronoma i geodety.

Zad.3

Rodzina państwa Nowaków Planowała zagraniczny wyjazd i zakupiła w banku m euro. Po rezygnacji z wyjazdu wymienili euro z powrotem na złotówki. Na podstawie krajowego średniego kursu euro z 02.01.2008 r. podanego w tabeli, zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile pieniędzy stracili podczas tej wymiany, a następnie oblicz jego wartość dla m = 1500.

KANTOR " WALUTA "

WALUTA : 1 Euro
SKUP : 3.54 zł
Sprzedaż : 3,62 zł

POZDRAWIAM PROSZĘ POTRZEBA MI TO NA JUTRO

1

Odpowiedzi

2010-02-18T23:23:51+01:00
Zad.1

A) pr²s, DLA p = ( -2¹/₃), r = 1 ¹/₂, s = ( -3,2)

-2¹/₃*1¹/₂*1¹/₂*-3,2=
= -7/3*3/2*3/2*-18/5=
= 1134/60=
= 189/10= 18,9

B) 5x²y, DLA x = ( - 0,5), y = ( -3)

5*-½*-½*-3=
=-15*¼=
=-15/4= -3¾

Zad.2

Oblicz wartości liczbowe wyrażenia algebraicznego a + a² + a³ dla kolejnych siedmiu liczb naturalnych większych od zera. Jeżeli pierwszej wartości przypiszemy literę G, następnej P i kolejnym litery A, U , L, S, S, to z liter, które odpowiadają liczbom podzielnym przez 3, otrzymasz nazwisko słynnego niemieckiego matematyka, astronoma i geodety.

a + a² + a³ [a=1]
1 + 1² + 1³ = 3

a + a² + a³ [a=2]
2 + 2² + 2³ = 14

a + a² + a³ [a=3]
3 + 3² + 3³ = 39

a + a² + a³ [a=4]
4 + 4² + 4³ = 84

a + a² + a³ [a=5]
5 + 5² + 5³ = 155

a + a² + a³ [a=6]
6 + 6² + 6³ = 258

a + a² + a³ [a=7]
7 + 7² + 7³ = 399

G/3; -P/3-; A/3; U/3; -L/3-; S/3; S/3.
Odp: GAUSS

Zad.3

Rodzina państwa Nowaków Planowała zagraniczny wyjazd i zakupiła w banku m euro. Po rezygnacji z wyjazdu wymienili euro z powrotem na złotówki. Na podstawie krajowego średniego kursu euro z 02.01.2008 r. podanego w tabeli, zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile pieniędzy stracili podczas tej wymiany, a następnie oblicz jego wartość dla m = 1500.

KANTOR " WALUTA "

WALUTA : 1 Euro
SKUP : 3.54 zł
Sprzedaż : 3,62 zł

m - (m / 3,62 * 3,54)
m = 1500

1500/3,62*3,54 = 414,36*3,54 = 1466,83
1500-1466,83 = 33,17

Odp: Rodzina państwa Nowaków na tej wymianie straciła aż 33,17 złotego. Bardzo ubolewają i przyrzekają, że już nigdy więcej takiego błędu nie zrobią. Dodatkowo od tej pory pani Nowak nie może normalnie zasnąć.