Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T22:17:15+01:00
Pochodzenie Etrusków nie jest jasne, choć wiadomo że nie byli oni Indoeuropejczykami. Pochodzenie było przedmiotem dyskusji już w starożytności. Według greckiego historyka Herodota Etruskowie przybyli do Italii morzem z Lidii w Azji Mniejszej. Ponieważ w paru punktach Morza Egejskiego spotykamy nazwę Tyrrhenów, jest bardzo prawdopodobne, że Etruskowie byli spokrewnieni z przedgrecką ludnością na Morzu Egejskim. W Egipcie w XIII i XII w. p.n.e. za panowania Ramzesa II znano lud Tursza, morskich korsarzy, których współcześnie identyfikuje się z Etruskami. Prawdopodobnie około 1000 roku p.n.e. Etruskowie osiedlili się w Italii. Pierwotne ich siedziby były w południowej części Etrurii nad brzegiem morza. Przybysze pomieszali się w Etrurii z ludnością tam zamieszkałą, w znacznej mierze italską, i utworzyli nowy naród, który osiągnął wielkie znaczenie dla całego półwyspu italskiego. Na pochodzenie Etrusków z Azji Mniejszej lub innej części Bliskiego Wschodu wskazują badania genetyczne. Tezę tę potwierdzają badania mtDNA krów toskańskich. Istnieje jednak jeszcze jedna teoria na temat pochodzenia Etrusków, a mianowicie, że byli oni rdzennymi mieszkańcami Italii zamieszkującymi środkową część tego terenu przed napływem Indoeuropejczyków. Chętnie budowali polis, czyli miasta-państwa. Najważniejsze z nich to Caere, Veii, Tarquinii, Vulci, Volterrae. To przekonanie prezentuje Dionizos z Halikarnasu Na kształtowanie się cywilizacji etruskiej silny wpływ wywarła kultura Villanova.
9 4 9
2010-02-18T22:44:01+01:00
Przeprowadzone w ostatnich latach badania kodu DNA, uzyskanego ze szczątków Etrusków oraz pobranego od ich obecnie żyjących potomków z miejscowości Murlo w Toskanii pokazały, że mieszkańcy Murlo są bliżej spokrewnieni z ludami Bliskiego Wschodu niż z Włochami. Także tradycyjnie hodowane przez nich bydło bardziej podobne do krów z Turcji, Syrii i Palestynynież do gatunków europejskich spotykanych w pozostałych częściach Półwyspu Apenińskiego. Nadal jednak trwają badania genetyczne, które być może pozwolą jednoznacznie ustalić pochodzenie tego tajemniczego ludu.Myślę , że mogłam pomóc ;)** starczy ? ;>
6 4 6