Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:05:31+01:00
Zatrucie naturalnego środowiska
załamy ziemi
sztuczne hałdy ziemi
Częściowe zatrucie powierza
Śmierć górników pracujących w kopalni
a na 6 nie mam pomysłu
62 4 62
2010-02-18T21:14:00+01:00
1.Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych ściekami (w tym chlorkami wapnia, kwasem solnym oraz siarkowym)
2.W związku z zanieczyszczeniem wystąpił deficty wody.
3.Trzęsienia ziemi
4. Liczne zmiany w ukształtowaniu terenu, tworzenie się rowów zapadlisk i szczelin.
5. Duże ilości odpadów w postaci odpadów węglowych i żużli wielkopiecowych, które tworzą hałdy.
6.Degradacja gleby na wielką skalę w skutek kwaśnych deszczów i odpadów pyłowych.
7.Skażenie kilkudziesięciu tysięcy hektarów terenów rolniczych.
50 4 50