1. W odległości 2,2 km od stacji pociąg zaczął poruszać się ruchem jednostajnym z szybkością 72km/h. Oblicz po jakim czasie przebędzie on drogę 24 km. Określ w jakiej odległości pociąg będzie po 24 minutach od stacji.

2. Jazda próbna wykazała, że przy prędkości 72km/h czas hamowania wynosi 2s. Zakładając, że jest to ruch jednostajnie opóźniony oblicz drogę hamowania oraz opóźnienie w czasie tego ruchu.

3. Jaką drogę wskazuje wskazówka miernika na tarczy o średnicy 4m w czasie 2 minut? Zakładamy, że w tym czasie wskazówka dokonuje pełnego okrążenia.

4.Ciało ruszające z miejsca na przyspieszenie 10m/s2. Oblicz jaką drogę pokona w ciągu pierwszych 4 sekund ruchu. Podaj graficznie zależność v od t dla tego ciała.

5. Samochód ruszając z miejsca na prostej drodze ruchem jednost. przysp. osiągnął po 1 minucie prędkość 120km/h, dalej jechał r.jednost. Oblicz średnią prędkość samochodu w czasie 3 pierwszych minut od chwili rozpoczęcia jazdy.

6. Oblicz ciśnienie, które należy zastosować, aby gaz, który pod ciśnieniem 1,5*10⁴ Pa zajmował objętość 2m³.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T20:13:17+01:00
1
v = 72 km/h
s = 24 km
t=s/v
t= 24km/72km/h = 1/3 h
t2 = 24min = 0,4 h
s2 = v*t2 + x (gdzie x to odleglosc od stacji na poczatku)
s2 = 72km/h * 0,4 h + 2,2 km = 28,8 km + 2,2 km = 31 km (w przypadku jesli pociag nie jedzie w strone stacji)
s2 = v*t2 - x
s2 = 28,8 km -2,2 km = 26,6 km

2.
v = 72 km/h = 20 m/s
t = 2s
s=vt/2 = 20m/s * 2s /2 = 20 m
a = v/t = 20m/s / 2s = 10m/s^ (metrow na sekunde kwadrat)
3.
d=4m
1/2d = r
r = 2m
s=2 pi r
s = 2 *3,14 * 2m = 12,56 m

4. (wykres bedzie funkcja rosnaca , nie parabola)
s=at^/2=10m/s^ * (4s)^/2 = 10m/s^*16s^/2 = 80 m

5.
v sred = s/t
t1=1 min= 60 s
t2 = 2 mi = 180 s
v = 120 km/h = 33,(3)m/s
s = vt1/2 + vt2
s= v(t1/2 + t2) = 33(3)m/s * 210 s = 7000 m = 7 km
v sred = 7000m /240 s = 29,1(6)m/s

co do zadania 6 to chyba nie podales calej tresci ;]