1. Umieszczona w jednorodnym polu elektrostatycznym cząstka naładowana porusza się z przyspieszeniem o wartości 20m/s2. Oblicz szybkość tej cząstki po 5s ruchu. Wyraź ją w km/h
2. Oblicz pracę wykonywaną przez siłę pola elektrostatycznego przy przesuwaniu ładunku o wartości 8*10-8C pola elektrostatycznego, między którymi panuje napięcie 2*104V. Jaką wartość miała siła pola elektrostatycznego działająca na ładunek, jeśli ładunek został przesunięty na odległość 30 cm?

1

Odpowiedzi

2010-02-18T21:09:59+01:00
Zad1
a=20m/s2
v=a*t=20m/s2*5s=100m/s=0,1km/0,000278h=360km/h
zad2
q=8*10-8C
U=2*104V
W=?
F=?
W=U*I*t
I=q/t i dalej W=U*q=8*10-8*2*104=16*10do-4J (nie wiem jak pisać te potęgi)
W=F*s
F=W/s=16*10do -4J/3*10do-1=5,3*10do -3N jeśli nie pomyliłam rachunków
1 4 1