Wykonaj wskazane przekształcenia

A) 2t+4=t-3 |-4
.....=......
B) 1-3t+3-4t |+4t
.....=.....
C) x= 1,5x kreska ułamkowa-3 |-1,5x kreska ułamkowa
.....=.....
D)1,4y kreska ułamkowa =3+y |-y
.....=......
E) x+1=2x+1 |*4
4 2
....=......
F) 3(x-8) = 6x-9 |:3
.....=.....
G) x-1,3y=1,6 kreska ułamkowa-2x |*6
....=....
H)1-x+2x-3 |*5
5
....=......

Proszę jak najszybsze rozwiązanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T13:08:36+01:00
A)2t=t-3
B)1-3t+3
C)
D)
E)4x+4=8x+4
F)x-8=6x-3
G
H 5-5x+10x-15