Odpowiedzi

2010-02-18T21:00:24+01:00
Ciało puszczone z pewnej wysokości spada. Oznacza to, że musi działać na nie jakaś siła powodująca przyspieszanie ruchu ciała. Przyspieszenie powyższe nazywane jest przyspieszeniem ziemskim, zaś samo zjawisko spadku nazywane jest spadkiem swobodnym.Spadek swobodny powodowany jest grawitacją.

Przyspieszenie ziemskie jest spowodowane grawitacją, czyli zjawiskiem przyciągania się wszelkich ciał obdarzonych masą. Planeta Ziemia ma masę wielu miliardów bilionów ton, więc przyciąga do swojego środka wszystko w jej pobliżu - czyli każde ciało znajdujące się pobliżu jej powierzchni.

Nam, osobnikom stosunkowo małym w porównaniu z globem ziemskim, wydaje się, że kierunek przyspieszenia jest wszędzie taki sam - czyli w dół. Jednak patrząc z perspektywy całej planety przekonujemy się, że kierunek wektora przyspieszenia ziemskiego po prostu wskazuje środek Ziemi (a i to tylko w przybliżeniu, bo obecność złóż ciężkich i lekkich minerałów może minimalnie modyfikować kierunek i wartość wektora g).
2 5 2