Odpowiedzi

2010-02-18T21:11:16+01:00
U1=220V
U2=6V
p=?
p=U2/U1=6V/220V=0,0(27)
2 3 2