Odpowiedzi

2010-02-18T21:08:34+01:00
Olska w X w. stanowiła połączenie róznych plemion. Czynnikiem, który pomógłby zjednoczyć je w całość był Chrzest przyjęty przez Mieszka I w 966r. Dzięki niemu możliwe stało się jego małżeństwo z Dobrawą - córką czeskiego księcia Bolesława. Związek ten miał wyraźny cel polityczny - sojusz z Czechami. Jednak to nie była jedyna korzyść z tego wydarzenia. Polska weszła do społeczności chrześcijańskiej, w obręb cywilizacji i kultury łaćińskiej. Do naszego kraju przybywali księża i zakonnicy, którzy przynieśli ze sobą m.in. znajomość pisma. Nowa religia i jednolita organizacja powodowała zacieranie się róznic między plemieniami i kształtowanie jednolitego społeczeństwa polskiego.

Proces chrystianizacji państwa polskiego trwał wiele lat. Mimo, że ludność na rozkaz władcy przyjmowała chrzest, to jednak potajemnie kultywowała pogańskie obrzędy. Duchowieństwo uczyło wiernych w języku polskim podstawowych modlitw. Objaśniano także teksty biblijne i wzywano do pokuty za grzechy. Czasami brutalnie wymuszano przestrzeganie przepisów kościelnych, zdarzało się, że za nieprzestarzeganie postu wybijano zęby.
2 5 2