Odpowiedzi

2010-02-18T21:13:54+01:00
HELOTYZM – jeden z partnerów praktycznie więzi i wykorzystuje drugiego
Pasożytnictwo - grzyb żyje na zdrowym organizmie i częściowo pozbawia swego gospodarza składników odżywczych >żółciak siarkowy,korzeniowiec wieloletni
saprofityzm - zasiedla obumarłe szczątki organiczne (rośliny,zwierzęta,drewno) i wraz z bakteriami powoduje rozkład na substancje potrzebne do obiegu w przyrodzie. - myślę że najważniejsza to grupa .>niszczyca płotowa, kołpaczek płotowy

symbioza - wymiana z obopólną korzyścią substancji organicznych między grzybnią a korzeniami drzew. Grzyby symbiozują między określonymi drzewami> borowik szlachetny - świerk, sosna,,borowik szatan > buk, dąb

helotyzm - grzyb daje schronienie izwiązki mineralne a pobiera od glonów związki fotosyntezy > porosty > chrobotek, złotorost, misecznica

Saproficyzm- osobnicy pobieraja energie z martwych osobnikow
5 4 5
2010-02-18T21:15:36+01:00
Pasożytnictwo-forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, w której jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody.
Saprofityzm-zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).
helotyzm-(niewolnictwo, kontrolowane pasożytnictwo, gr. heilotes - jeniec) - specyficzna forma symbiozy występująca np. u porostów. Gatunki współżyją ze sobą, tworząc jeden organizm, jednak w tej współpracy jeden gatunek (w wypadku porostów - grzyb), odnosi większe korzyści niż drugi (glon). Helotyzm występuje również między niektórymi gatunkami mrówek.
2 5 2