Odpowiedzi

2013-04-03T14:49:22+02:00

1.       Zdecydowane osłabienie Niemiec, załamanie ich ekspansywności trwającej nieprzerwanie od powstania Królestwa Pruskiego na początku XVIII w.

 

2.       Podanie Niemiec pod okupację czterech mocarstw (Rosja w postaci związku Sowieckiego, stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja); w 1949 r. utworzenie dwóch państw niemieckich: ze strefy sowieckiej- Niemieckiej Republiki Demokratycznej (o ustroju niemającym z demokracją nic  wspólnego), a z trzech stref zachodnich- Republiki Federalnej Niemiec.

 

3.       Niszczenia wojenne, w Europie Zachodniej szybko przezwyciężone dzięki sprawnej gospodarce i pomocy amerykańskiej (plan Marshalla).

 

4.       Około 50 milionów ofiar, w tym prawie 20 milionów obywateli sowieckich(część  z nich to ofiary terroru stalinowskiego podczas wojny), około 8 milionów Niemców, około 6 milionów obywateli polskich( w tym 3 miliony polskich Żydów).

 

5.       Zagłada europejskich Żydów, w sumie 6 milionów ofiar, zniszczenie kultury żydowskiej w środkowej i wschodniej Europie.

 

6.       Rozwój techniki (motoryzacja, lotnictwo, rakiety, energia atomowa).

 

7.       Rozwój medycyny(rozpowszechnienie antybiotyków).

 

8.       Przesunięcia granic w Europie Wschodniej: zmniejszenie terytorium Niemiec od Odry, przesunięcie granic Polski na zachód, związane z tym migracje ludności (wygnanie Niemców ze Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich, równoczesne wygnanie Polaków z dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej). Zasiedlanie przez Polaków ziem przejętych od Niemiec (nazywanych Ziemiami Odzyskanymi). Także wysiedlenie Niemców  z innych obszarów w Europie Środkowej (np. z czeskich Sudetów).

 

9.       Dalsze osłabienie Anglii i Francji (rozpad imperiów kolonialnych).

 

10.   Zmniejszenie roli Europy w świecie.

 

11.   Wzrost mocarstwowości Stanów  Zjednoczonych i związku sowieckiego.

 

12.   Funkcjonowanie do 1989 r. porządku  jałtańskiego.