Napisz następujące wyrażenia algebraiczne
a) suma liczb m i n
b)suma liczb _7 i x
c)różnica liczb b i c
d)różnica liczb a i - jedna 3 nie wiem jak się pisze jedna trzecia
e)iloczyn liczb 10 i z
f)iloczyn liczby x i kwadratu liczby y
g)iloraz liczb 10 i z
h) iloraz sumy liczb a i b przez ich różnice
i)kwadrat różnicy liczb x i y
j) sześcian sumy liczb c i d

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:23:30+01:00
A) m+n
b) 7+x
c) b-c
D)a - 1/3
e)10z
f)xy^2
g)10/z
h)a+b/a-b
i)(x-y)^2
j)( c+d)^3
:)
2 5 2
2010-02-18T21:25:01+01:00
A)m+n
b)7+x
c)b-c
d)a- (-⅓)
e)10z
f)x×(y)²
g)10/z -- to a jest w ułamku
h)(a+b):(a-b)
2 5 2
2010-02-18T21:25:31+01:00
A)m+n
b)-7+x
c)b-c
d)a- 1/3
e)10z
f)xy do kwadratu
g)10/z
h)a+b/a-b
I)(x+y)do kwadratu
j)(c+d)do kwadratu
1 5 1