W wiadrze jest solanka dziesięcioprocentowa,a w beczce-dwuprocentowa. Gdybyśmy przelali połowę zawartości wiadra do beczki, to otrzymalibyśmy 40kg trzyprocentowej solanki. Ile solanki jest w wiadrze, a ile w beczce?
Są to procenty w układach równań.Proszę o obliczenia i dane.
Będę wdzięczna. :)
tylko Błagam szybko

2

Odpowiedzi

2010-02-18T21:35:55+01:00
X=ilość solanki w wiadrze
y=ilość solanki w beczce
0,1x=ilość soli w wiadrze
0,02y=ilość soli w beczce
40*0,03=1,2 kg soli w połowie wiadra i beczce, więc mamy układ równań:

0,1*0,5x + 0,02y = 40*0,03 = 1,2
0,5x+y = 40

5x + 2y = 120
0,5x + y = 40 => y= 40 - 0,5x

5x + 2(40 - 0,5x) = 120
4x = 40
x = 10
y = 40 - 0,5*10 = 35

Spr.
5 * 0,1 + 35 * 0,02 = 1,2 = 40 * 0,03
5 + 35 = 40

Odp. W wiadrze było 10 kg, a w beczce 35 kg solanki.

34 4 34
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:41:43+01:00
Dane:ilość solanki w wiadrze=x
ilość solanki w beczce=y
cp1( w wiadrze)=10%
cp2(w beczce)=2%
cp3(po zmieszaniu)=3%
z warunków zadania
1/2x +y=40
1/2x *10 % +y *2%=40 *3 %
________________________________
1/2x+y=40 /*(-2)
5x +2y=120
_____________________________________-
-x-2y=-80
5x+2y=120
________________________________________
4x=40 /:4
x=10
1/2 *10 +y=40
______________________________________
x=10
5+y=40 /-5
______________________________
x=10
y=35
odp: w wiadrze jest 10 kg solanki w beczce 35 kg.
27 4 27