Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T11:46:36+01:00
Witaj
Najpierw potrzebne oznaczenia:
uo - bezwzględna przenikalność próżni / mi zero/
ur - względna przenikalność ośrodka względem próżni lub inaczej stała
dielektryczna /mi er/

- pole magnetyczne B / pole indukcji magnetycznej B/ przewodnika prostolinio-
wego z prądem J w ośrodku o stałej uo to przestrzeń wokół niego, w której
obserwuje się oddziaływania elektromagnetyczne /działanie siły elektrodyna-
micznej/. Pole to przedstawia się jako zbiór współśrodkowych okręgów o coraz
to większym promieniu , otaczających każdy punkt przewodnika. Mówimy, że
jest to pole kołowe /wirowe/
B = uo*ur*J / [2pi*r] gdzie r jest odl. od przewodnika
- pole B przewodnika kołowego jest przedstawiane jako zbiór współśrodkowych linii kołowych wokół każdego punktu przewodnika przecinających prostopadle płaszczyznę przewodnika. Indukcja magnetyczna B w środku przewodnika
kołowego dana jest wzorem
B = uo*ur*J / 2R R - promień kołowego przewodnika
- pole B cewki / zwojnicy, solenoidu / w wyniku nakładania się kołowych
linii pola staje się wewnątrz długiej cewki zbiorem praktycznie linii prostych/ czyli praktycznie polem jednorodnym/, które wychodząc z jednego końca wchodzą do drugiego, ale po coraz to dłuższych i dalszych torach zamkniętych. Pole B wewnątrz cewki jest dane wzorem
B = uo*ur*n*J/l n - ilość zwojów, l - dł. cewki
- elektromagnes to cewka, we wnętrzu której znajduje się materiał /ośrodek/ o jak największym uo, który silnie magnesując się w polu Bo cewki silnie to pole wzmacnia. Wzór jak dla cewki.

..................pozdrawiam