Zadanie 1. Bilet normalny z Gdyni Głównej Osobowej do Czerska przez Tczew kosztuje 18 zł 30 gr. Michał podróżował ze swoim psem Tofikiem. Chłopcu przysługuje 0,4 zniżki, a Tofikowi . Oblicz łączny koszt podroży Michała z Tofikiem do Czerska.

2

Odpowiedzi

2010-02-19T22:30:13+01:00
Koszt biletu=18,30
Ulga Michała=0.4
Ulga Tofika=0
Koszt biletu Michała= 18,30*0,4=7,32
18,30-7,32=10,98
Koszt biletu Tofika=18,30
Koszt biletów=18,30+10,98=29,28

Odp: Łączny koszt podróży wynosi 29zł28gr.
2010-02-19T23:51:38+01:00
Koszt b. =18,30
znizka Michała=0.4
znizka Tofika=0
b. Michała= 18,30*0,4 = 7,32
18,30-7,32=10,98
b. Tofika=1 8,30

czyli koszt biletów=18,30+10,98=29,28