Odpowiedzi

2010-02-18T22:08:49+01:00

Witaj
a)Ba(NO2)2 + H2O <--> Ba(OH)2 + 2HNO3

NO₂⁻ + H₂O <--> HNO₂ + OH⁻  odczyn alkaliczny


b)Cu(NO3)2 + 2H2O <--> 2HNO3 + Cu(OH)2
Cu++ + 2NO3- + H2O <--> 2H+ + 2NO3- + Cu(OH)2
Cu++ + 2H2O <-- > Cu(OH)2 + 2H+ odczyn kwaśny


c) NH4Br + H2O <--> NH3*H2O + HBr
NH4+ + H2O <--> NH3*H2O + H+ odczyn kwaśny


d) Pb(NO3)2 + 2H2O <--> Pb(OH)2 + 2HNO3
Pb++ + 2H2O <--> Pb(OH)2 + 2H+ odczyn kwaśny


e) (NH4)2SO4 + 2H2O <---> 2NH3*H2O + H2SO4
2NH4+ + 2H2O <--> 2NH3*H2O + 2H+ odczyn kwaśny

.......................pozdrawiam