Jaką pracę trzeba wykonać , aby ciało o masie m=10 kg przesunąć ze stałą prędkością , po poziomym torze na odległość s=20 m , przy założeniu , że współczynnik tarcia pomiędzy ciałem a podłożem f=0,2


Proszę o działania rozwiązywania tego zadania krok po kroku :)

1

Odpowiedzi

2010-02-18T21:44:37+01:00
W ruchu jednostajnym siły się równoważą a więc siła tarcia jest zrównoważona naszym dziąłaniem a więc
W=F*f*s
F=m*g
W=m*g*f*s=10kg*9,81m/s2*o,2*20m=około 400J