Odpowiedzi

2010-02-18T21:44:48+01:00
- Paweł VI stwierdził, iż chętniej słucha się świadków niż nauczycieli; a jeżeli słucha się nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Czy św. brat Albert jest właśnie takim świadkiem i nauczycielem?
- Z tego względu celem moich działań było dogłębne ukazanie bardzo bogatej i wszechstronnej natury Świętego. Uznałam, że poznanie drogi duchowej św. Alberta pozwoli uczniom zobaczyć, jak w czasach bezsensu można odnaleźć swój cel. Święty i związani z nim ludzie uczą, jak nie być obojętnym wobec zagrożeń współczesnego świata.
- Poprzez świadectwo ludzi naśladujących św. brata Alberta, chciałam kształtować wrażliwość uczniów na potrzeby innych, tak by poczuli potrzebę świadomego działania w tym kierunku.
Realizacja powyższych celów umożliwiła uczniom również nabycie praktycznych umiejętności, po­nieważ do ich realizacji wykorzystałam możliwości, jakie niesie ze sobą prezentacja filmu dydaktyczne­go i dostęp do Internetu. Uczniowie nauczyli się:
- jak wykorzystywać różne nośniki informacji i układać, z otrzymanych danych, jedną spójną całość;
- jak dążyć do jednego celu różnymi drogami;
- jak wykorzystywać zdobycze współczesnej techniki do zdobywania wiedzy i umiejętności.
Oprócz tych jednostkowych, praktycznych umiejętności uczniowie mogli nabyć głębszą, jakby glo­balną, umiejętność organizowania środków do osiągnięcia wyznaczonego z góry celu.
3 2 3