Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T21:58:59+01:00
1) siarczek sodu Na₂S
a) metal + kwas → sól + wodór
Na + H₂S→Na₂S + H₂
sód + kwas siarkowodorowy→ siarczek sodu + wodór

b) tlenek metalu + kwas→sól + woda
Na₂O + H₂S→Na₂S + H₂O
tlenek sodu + kwas siarkowodorowy→ siarczek sodu + woda

c) tlenek metalu + kwas→sól + woda
2 NaOH + H₂S→Na₂S + 2 H₂O
wodorotlenek sodu + kwas siarkowodorowy→ siarczek sodu + woda

2) fosforan (V) wapnia
a) metal + kwas → sól + wodór
3 Ca +2 H₃PO₄→ Ca₃(PO₄)₂ + 3 H₂
wapń + kwas fosforowy (V)→ fosforan (V)wapnia + wodór

b) tlenek metalu + kwas→sól + woda
3 CaO +2 H₃PO₄→ Ca₃(PO₄)₂ + 3 H₂O
tlenek wapnia + kwas fosforowy (V)→ fosforan (V)wapnia + woda

c) tlenek metalu + kwas→sól + woda
3 Ca(OH)₂ +2 H₃PO₄→ Ca₃(PO₄)₂ + 6 H₂O
wodorotlenek wapnia + kwas fosforowy (V)→ fosforan (V)wapnia + woda30 3 30