1) Trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych /AB/=15, /BC/=20, przecięto prostą równoległą do przyprostokątnej BC przecinającej bok AC w punkcie E, a bok AB w punkcie D tak, że D jest środkiem odcinka AB. Oblicz długości boków trójkąta AED, korzystając z twierdzenia Telesa i twierdzenia Pitagorasa.

2)Trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych /AB/=18, /BC/=24, przecięto prostą równoległą do przyprostokątnej BC tak, że AB została podzielona w stosunku 2:1. Oblicz długości boków odciętego trójkąta, korzystając z twierdzenia Telesa i twierdzenia Pitagorasa. Rozważ wszystkie możliwości.

Z góry dziękuje:**

1

Odpowiedzi

2009-10-14T18:27:28+02:00
Zad 1

c^2=a^2+b^2
c^2= 225+400
c^2= 625 / √
c=25

lADl = 15*1/2= 7 1/2
lAEl= 25 * 1/2 = 12 1/2

lDEl=
c^2= a^2+ b^2
156,25= 56, 25 + b^2
b^2= 156,25- 56,25
b^2= 100/√
b= 10