Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T21:52:14+01:00
Gałęźie przemysłu Lądowego :D
Szeroko rozumiana problematyka gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Zagadnienia hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii. Administrowanie i zarządzanie zasobami wodnymi, ich wykorzystywanie i ochrona. Deficyt wody. Zagadnienia regulacji rzek i ochrony przed powodzią. Drogi wodne. Hydroenergetyka. Budownictwo wodne, eksploatacja, zarządzanie, bezpieczeństwo, wpływ na środowisko. Uregulowania prawne z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Działania podejmowane przez administrację szczebla centralnego i samorządy w gospodarowaniu wodą. Informacje o działalności międzynarodowych organizacji branżowych, konferencjach, sympozjach, zjazdach itp. Prezentowanie nowości wydawniczych krajowych i zagranicznych.