Nie przyjmuje samych odpowiedzi.
Maja być odpowiedzi i obliczenia. Daje naje ;))
Zad1 Zapisz symbolicznie: suma kwadratów liczb a i b pomniejszona o podwojony iloczyn tych liczb,a nastepnie oblicz wartość wyrażenia dla a= -2 i b=3
Zad2.Oblicz roznice dwoch liczb z których pierwsza przy dzieleniu przez 5 daje przeszte 2 , a druga przy dzieleniu przez 7 daje reszte 3.
Zad3Kuba zrobił zakupy w warzywniaku. Kupil 2 kg pomarańczy po x zł za 1kg i 1kg pomarańczy innego gatunku o polowe tanszych. Oblicz srednia cene 1 kg pomarańczy.
Zad4 Dana jest liczba dwucyfrowa, ktorej cyfra dziesiatek to a , natomiast cyfra jedności jest b. Ile wynosi roznica danej liczby dwucyfrowej i liczby powstałej z zapisania cyfr w odwrotnej kolejności
Zad5 Adam ma y lat, jego brat Wojtek jest o 12 lat starszy , siostra Iza jest 2 razy mlodsza od Wojtka. Mama ma tyle lat, ile maja jej wszystkie dzieci razem, a ojciec jest o 5 lat starszy od mamy. Ile lat ma ojciec?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T22:38:51+01:00
Zad. 1
a=-2 b=3
a²+b²-2ab= (-2)²+3²-2*(-2)*3=4+9+12=25

Zad. 2 (chyba nie ma wszystkich informacji przy zadaniu)

Zad. 3
x - cena pierwszego gatunku pomarańczy
y=½x - cena drugiego gatunku pomarańczy

Średnia:
(2x+½x)/3=⅚x
Odp. Średnia cena za kg pomarańczy wynosi ⅚x

Zad. 4
10a+b - liczba dwucyfrowa
10b+a - liczba po przestawieniu cyfr

10a+b-(10b+a)=10a+b-10b-a=9a-9b

Zad. 5
y - wiek Adama
y+12 - wiek Wojtka
½(y+12)=½y+6 - wiek siostry Wojtka
y+y+12+½(y+12)=2½y+18 - wiek mamy
y+y+12+½(y+12)+5=2½y+23 - wiek taty
2010-02-18T22:42:44+01:00
Zad1
suma kwadratów: a^2+ b^2
pomniejszamy o 2ab
wychodzi a^2+ b^2-2ab
podstawiamy a i b
4+9 - 2 * (-2) *3=13+12=25

zad.2
5x+2-7y+3=5x-7y+5

zad.3
(x+ 1/2x)/2 = 3/2x / 2 = 3/4x

zad.4

10a+b- 10b-a= 9a-9b

zad.5
y - adam
y + 12 - wojtek
(y+12)/2 - iza
y+y+12+(y+12)/2 - mama
y+y+12+(y+12)/2 + 5 - ojciec

y+y+12+(y+12)/2 + 5= 2 i 1/2y + 23