Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi metodami( czaśteczkowa, jonowa i jonowa skrócona)
a) siarczek sodu
1.
2.
3.
b) fosforan (V) wapnia:
1.
2.
3.


Strasznie mi potrzebne na zaraz ;) Pomożcie :D

1

Odpowiedzi

2010-02-18T22:34:19+01:00
A) siarczek sodu Na2S
1. Na2O + H2S = Na2S + H2O
Na2O + 2H+ S2- = 2Na+ S2- + H2O
Na2O + 2H+ = 2Na+ H2O
2. 2NaOH + H2S = Na2S + 2H2O
2Na+ 2OH- 2H+ S2- = 2Na+ S2- + 2H2O
2OH- 2H+ = 2H2O
3. 2Na + H2S = Na2S + H2
2Na + 2H+ S2- = 2Na+ S2- H2
Na + 2H+ = Na+ H2
b) fosforan (V) wapnia: Ca3(PO4)2
1. 3CaO + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2O
3CaO + 6H+ PO4<-3> = Ca3(PO4)2 + 3H2O
2. 3Ca(OH)2 = 2H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3H2O
3Ca2+ 2OH- 6H+ PO4<-3> = Ca3(PO4)2 + 3H2O
3. 3CaCO3 +2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2
3CaCO3 + 6H+ PO4<-3> = Ca3(PO4)2 + 3H2O +3CO3
bardziej skrócony zapi snie da sie ulozyc, chyba ze jeszcze wymiana soli z sola, w przypadku Na i tak nie da sie ulozyc latwiej z Ca poniewaz tworzy on sole nierozpuszczalne tak jak fosforan wapnia.
4 4 4