Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T22:07:09+01:00
A)2(a×b-c×d)³
b) √x+y / x-y
c) (3a)² - (x×y×z)²
19 4 19
2010-02-18T22:08:15+01:00
A)
2*(((a*b)-(c*d))^3)

b)
pierwiastek((x+y)/(x-y))

c)
((3a)^2)-(x*y*z)^2
9 3 9
2010-02-18T22:08:27+01:00
A) podwojony sześcian różnicy iloczynów liczb a i b oraz c i d
2(ab-cd)³
b)pierwiastek z ilorazu sumy liczb x i y przez ich różnice
√(x+y):(x-y) (pierwiastek obejmuje całość wyrażenia)
c)różnica kwadratów potrojonej liczby a oraz iloczynu liczb x y i z
(3a)² - (xyz)²
9 3 9