Odpowiedzi

2010-02-19T12:32:38+01:00
Plan rozprawki:
Teza : Jestem przeciwna do wykonywana graffiti.
Argumenty:
1.Wiele ludzi wykonuje je nielegalnie.
2.Często poprzez robienie graffiti niszczymy czyjąś własność.
3. Większość haseł na murach jest wulgaryzmami.
Podsumowanie: Z poniższych argumentów wynika , że malowanie graffiti ma wiele wad , dlatego jestem jej przeciwnikiem.

Jestem przeciwna do wykonywana graffiti.pomimo , iż przynosi to korzyści , bo jest to sztuka to ma także wiele wad.
Wiele ludzi wykonuje je nielegalnie. Malują bez specjalnego pozwolenia.
Często poprzez robienie graffiti niszczymy czyjąś własność.Malując graffiti na różnych murach , blokach , bramach itd.
Większość haseł na murach jest wulgaryzmami. Są obraźliwe słowa a nawet cale zdania.
Z poniższych argumentów wynika , że malowanie graffiti ma wiele wad , dlatego jestem jej przeciwnikiem.


Essay Plan:
Diplomarbeit: Ich bin gegen die getan gegen Graffiti.
Argumente:
1.Wiele Menschen tragen sie illegal.
2.Często by doing Graffiti zerstören jemand Eigentum.
3. Die meisten der Slogans an den Wänden der vulgär sind.
Zusammenfassung: Die folgenden Argumente zeigen, dass Graffiti-Malerei hat viele Fehler, bin ich der Feind.

Ich bin gegen graffiti.pomimo zu tun, dass es, weil sie Kunst ist, dass viele Nachteile hat Vorteile.
Viele Menschen tragen sie illegal. Paint ohne besondere Erlaubnis.
Oft, indem Sie Graffiti własność.Malując zerstören jemand Graffiti an verschiedenen Wänden, Blöcke, Tore, etc.
Die meisten der Slogans an den Wänden der vulgär sind. Sie sind beleidigende Worte und sogar ganze Sätze.
Die folgenden Argumente zeigen, dass Graffiti-Malerei hat viele Fehler, ich bin der Feind.
7 2 7